Държавен експерт от министерство на финансите е предложена за член на СД на БФБ

От името на дружеството се предлага да отпадне „- София“ и да остане само "Българска фондова борса" АД

Държавен експерт от министерство на финансите е предложена за член на СД на БФБ

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

(BSO / BSO)
Коментари